Informació legal

El lloc web i el domini 9dotze.com corresponen a Salvador Dalmau Granell (en endavant Salvador Dalmau), amb CIF 35046960C i domicili al carrer Canal, 25, 1r, 2a, de Banyoles (CP 17820), Girona, Espanya.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a Salvador Dalmau, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Salvador Dalmau presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seves creacions i publicitat. Salvador Dalmau n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Salvador Dalmau, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a 9dotze.com(framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Salvador Dalmau actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Salvador Dalmau manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Salvador Dalmau fins a la contractació expressa d’una comanda.

 Salvador Dalmau es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Salvador Dalmau no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 

top